APIARDEAL = APICULTURĂ, ALBINE, CEARĂ, MIERE, PROPOLIS, RAME, STUPI, FAGURI, APICULTORI...  
poza

Utile > Combaterea găselniței

Prevenirea și combaterea moliei cerii (găselnița)

Profilaxie

În familiile de albine

Pentru prevenirea găselniţei se recomandă întreţinerea unor familii puternice, cu hrană suficientă şi de bună calitate, cu cuibul strâmtorat în aşa fel încât toţi fagurii să fie acoperiţi cu albine şi cu urdinişul mic. Curăţirea periodică a stupilor de resturile acumulate pe fund şi care nu pot fi îndepărtate de albine se impune ca o necesitate.

În depozitele cu faguri de rezervă

- Încăperile în care se depozitează fagurii se curăţă şi se decontaminează anual. Ferestrele vor fi prevăzute cu site cu ochiuri mai mici de 1 mm. Dulapurile în care se păstrează fagurii, din punct de vedere tehnic trebuie să asigure o etanşietate perfecă..
- Reformarea anuală a fagurilor vechi purtători de germeni patogeni şi de ouă de găselniţă. Atenţie cu fagurii din depozit care conţin miere, care sunt infestaţi cu ouă de găselniţă şi sunt introduşi în coloniile mai slabe care necesită stimulare!


Măsuri curative

În stupină

Se folosesc capcane luminoase pentru atragerea adulţilor şi capcane cu clei şi cu atractanţi pentru capturarea acestora.(1). Aparatele electrice antiinsecte care acţionează prin lumină ultravioletă şi electrocutare pot fi încercate (moliile sunt flutururi de noapte ?) ca un mijloc de combatere nepoluant.

În familiile de albine atacate

Stupii care au găselniţă se controlează frecvent. Se îndepărtează fagurii puternic atacaţi iar la ceilanţi se deschid galeriile cu un instrument ascuţit şi se distrug larvele pentru a permite albinelor efectuarea operaţiunilor de curăţire şi refacere a celulelor deteriorate. O familie atacată de găselniţă nu poate fi apărată efectiv ci numai ajutată.

Stupii care au găselniţă se controlează frecvent, fagurii puternic afectaţi se îndepărtează iar la cei mai puţin afectaţi se deschid galeriile. Se îndepărtează manual larvele, pânzele şi gogoșile parazitului.

În depozitele cu faguri de rezervă

- Se îndepărtează fagurii atacaţi iar restul se decontaminează cu anhidridă sulfuroasă sau cu acid acetic glacial. Tratamentul termic al fagurilor (congelarea), în lăzi frigorifice, chiar şi vara, circa 3 ore pentru distrugerea larvelor şi a oulelor este salutar, în următoarele 3-4 luni nu se mai dezvoltă nici o molie. Pentru depozitarea fagurilor din toamnă până în primăvară este suficient un singur tratament termic. Tratamentul termic (congelarea), deşi eficient, nu este recomandat în cazul fagurilor cu miere.
- Prevenirea apariţiei găselniţei şi distrugerea acesteia în fagurii din depozitul stupinei se face prin tratarea acestora acestora cu bioxid de sulf în spaţii ermetic închise. Bioxidul de sulf poate fi eliberat prin ardere (¼ baton pentru un corp de stup/50 gr sulf pentru un metru cub de spaţiu), prin evaporarea soluţiei lichide sau prin folosirea recipientelor sub presiune (5 gr bioxid de suf pentru un corp). Deoarece bioxidul de sulf nu omoară oule tratamentul trebuie repetat la fiecare 2-3 săptămâni.
- Se poate folosi şi acidul acetic glacial 2-3ml/1000cmc în spaţii închise ermetic. Dacă tratamentul se face în toamnă fagurii pot fi lăsaţi asfel până în primăvară. Înainte de folosire se ţin 2 zile la aer. Acidul acetic combate şi sporii de nosema.
- Alte substanţe chimice folosite în trecut (naftalina, sulfura de carbon, bromura de metil, paradiclorbenzenul, etc) nu mai sunt de actualitate din cauza reziduurilor şi a pericolelor pentru sănătatea apicultorului.


Metode biologice

Studii privitoare la combaterea biologică a moliei cerii s-au făcut folosind germeni sporulaţi de Bacillus thurnigensis şi Bacillus cereus. Metoda microbiologică are o acţiune specifică şi se bazează pe faptul că microorganismele patogene pentru unele specii de insecte sunt inofensive pentru oameni, animale şi albine. Bacillus thuringensis şi Bacillus cereus pot ucide larvele şi moliile cerii.. Pentru tratament fagurii sunt stropiţi individual cu o soluţie apoasă conţinând spori bacterieni. Sporii pot rămâne viabili în fagurele artificial peste 18 luni şi protejează familia de albine de atacul găselniţei.

Tratamentul este relativ laborios şi costisitor, dar aplicat corect dezvoltarea moliilor este inhibată cel puţin un sezon apicol (8 luni).
Larvele de găselniţă pot fi distruse şi de alte insecte (musculiţa Dibrachis buceanus) dar metodele trebuiesc definitivate şi generalizate.

SUS   
google.ro google.ro youtube.com gmail yahoomail facebook.com