APIARDEAL = APICULTURĂ, ALBINE, CEARĂ, MIERE, PROPOLIS, RAME, STUPI, FAGURI, APICULTORI...  
poza


Calendar apicol - LUNA NOIEMBRIE

Apidiagnoza

Ultima lună de toamnă este şi perioada în care familia de albine dacă încă n-a intrat, intră acum la iernat, în toate regiunile ţării, comportamentul ei în timpul celor 5-6 luni - cât durează sezonul rece - fiind în principal definit de aglomerarea albinelor în ghemul de iernare.
Acesta, de formă sferică sau elipsoidală se formează în general pe fagurii dispuşi în dreptul urdinişului. Albinele convieţuiesc astfel în tot timpul sezonului rece până la începutul primăverii anului următor.
Dacă în cursul lunii vor exista zile calde şi însorite (temperatura menţinându-se câteva ore la +13 - +14°C) albinele pot efectua zboruri sumare de curăţire la care participă cu precădere ultimele contingente de albine proaspăt eclozionate.

Ghemul de iernare reprezintă din punct de vedere biologic, fiziologic şi comportamental un tot unitar viu şi funcţional în care producerea căldurii, difuzia ei şi constantele de temperatură se fac cu un randament (raportul consum energetic/efect termic) care întrece parametrii de eficienţă a ingineriei termodinamice umane.
Aceasta asigură supravieţuirea familiei în condiţii adverse. Clayton Farrar, un cercetător din S.U.A., a lămurit mai demult, în urma unor laborioase experienţe aspectele de comportament a albinelor aglomerate în ghem. Principalele concluzii la care a ajuns sunt:
a) ghemul este format din coajă şi miez;
b) coaja ghemului - cu grosime totală de 2-7 cm - se compune din mai multe straturi de albine care stau cu capul unele sub abdomenul altora ca ţiglele pe casă;
c) în coajă temperatura este de circa +8 - +10°C;
d) miezul aflat în centrul ghemului este compus din matcă şi albine care nu sunt atât de înghesuite unele în altele - este mai afânat;
e) căldura se produce intermitent prin consum de miere albinele emiţând periodic un bâzâit continuu frecându-şi în acelaşi timp picioruşele de restul corpului;
f) radierea căldurii se petrece dinspre miez spre coajă;
g) în centrul ghemului temperatura minimă este de circa +13,9°C şi în prima parte a iernării nu depăşeşte +25°C iar în a doua parte (la sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie) temperatura creşte şi se menţine la +34°C - +36°C în zona centrală în care matca depune ouă şi se creşte puiet;
h) această temperatură tinde să se menţină constantă indiferent de temperatura exterioară sau cea din lada stupului;
i) în stup, în spaţiul ghemului temperatura este cu 1-2"C mai mare decât temperatura aerului din afara stupului;
j) la temperatura exterioară de +6°C - +8°C ghemul de iernare este complet constituit;
k) în raport de creşterile şi scăderile succesive ale temperaturilor atmosferice ghemul de iernare se strânge sau se afânează (se desface).

Funcţionarea ireproşabilă (optimă) a ghemului este condiţionată de corectitudinea pregătirii familiilor pentru sezonul rece ceea ce în principal înseamnă: alegerea unei vetre de iernare corespunzătoare; asigurarea de hrană suficientă, de calitate bună şi accesibilă albinelor; sănătatea perfectă a familiei; matcă tânără şi viguroasă; adăpost (stup) fără fisuri, termoizolarea cuibului; protecţia împotriva şoarecilor; liniştea perfectă în stupină adică absenţa zgomotelor, agenţilor poluanţi, trepidaţiilor provocate de oameni, păsări, animale, mijloace de transport, îndeplinind aceste condiţii stuparul poate fi liniştit că iernarea va decurge bine adică fără pierderi de efectiv şi fenomene nedorite.

Pe agenda de lucru a apicultorului sunt înscrise în această lună următoarele:

Acţiunile specifice

În stupină

- Completarea ultimelor lucrări sau secvenţe din lucrările pregătitoare pentru iarnă, aceasta bineînţeles dacă vremea permite întârziaţilor să facă ceea ce n-au făcut în timp util.
- Supravegherea mersului iernării prin vizite periodice în stupină, "ascultarea" stupilor şi interpretarea celor auzite.
- Îndepărtarea grabnică a situaţiilor necorespunzătoare care se pot constata cu prilejul vizitelor.
- Stimularea executării de albine a zborurilor de curăţire în zilele însorite şi călduroase.
- Topirea şi condiţionarea cerii rezultată din fagurii reformaţi, din clăditoare sau din descăpăceală.
- Recondiţionarea, curăţirea dezinfecţia şi vopsirea stupilor ca şi lucrarea anterior enumerată se fac în atelierul stupinei (dacă acesta există şi este amenajat corespunzător).

În atelierul stupinei

- Extracţia şi condiţionarea cerii.
- Reparaţia stupilor şi utilajelor.
- Plantarea arborilor şi arbuştilor meliferi.
- Strânsul seminţelor de la speciile forestiere.
- Însămânţarea faceliei, coriandrului şi altele (sub zăpadă).
- Întocmirea graficului culesului din sezonul expirat.

Organizatorice

- Procurarea de utilaje şi materiale.
- Controlul reparaţiilor.
- Ridicarea calificării profesionale.
- Analiza rezultatelor stupinei.
- Procurarea de cărţi şi abonarea la revistele de specialitate.

Este bine să ştim că...

- Păstrarea ramelor cu faguri artificiali o perioadă mai îndelungată este influenţată de uscăciune, înainte de a fi folosiţi prin introducerea în stupi aceşti faguri se ţin 1-2 minute la soare. Astfel ceara îşi recapătă aspectul lucios.
- Reformarea fagurilor de cuib se face după folosirea lor timp de 2-3 ani, adică după creşterea în ei a 10-12 generaţii de albine.
- Apicultorii zgârciţi sau prea economi se înşeală; mai bine să rămână miere neconsumată în primăvară decât să nu ajungă în timpul iernii şi familia să sufere sau chiar să piară de foame.
- În iarnă intră albinele crescute în cursul lunii august şi începutul lunii septembrie dintre acestea multe trăind chiar până în luna mai.
Cele crescute în prima jumătate a lunii iulie sunt neviabile în perioada iernii.
- În fagurele STAS (435x300 mm) pe ambele feţe sunt circa 9.100 de celule din care sunt bune (corespunzătoare) doar 7-8.000 în rama de stupi multietajaţi sunt circa 6.300 de celule. - La temperaturi mai mici de +8°C albinele amorţesc, la peste +38°C puietul moare iar la mai mult de +40°C mor toate albinele.

O iernare fără griji, situaţii anormale şi fără intervenţii de avarie va bucura pe apicultorul care s-a preocupat din timp cu pricepere, cu profesionalism şi dragoste de albine respectându-şi condiţia de stupar şi de om care, liber fiind, şi-a ales drumul vieţii însoţind, ocrotind şi protejând albinele.

El va fi însoţit mereu de aceste minunate insecte atunci când se află în stupină, în afara ei, acasă în familie, ca şi atunci când citeşte, lună de lună, pe site, calendarul de faţă.
Oare am exagerat cu ceva referindu-mă la gândul bun şi fapta bună proprii stuparilor optimişti, fericiţi şi prosperi?

Nu uitaţi !

Veţi menţine puterea familiilor de albine asigurându-le liniştea.
Luaţi măsuri de stimulare a zborurilor târzii de curăţire, care au o influenţă binefăcătoare asupra iernării.SUS   
google.ro google.ro youtube.com gmail yahoomail facebook.com