APIARDEAL = APICULTURĂ, ALBINE, CEARĂ, MIERE, PROPOLIS, RAME, STUPI, FAGURI, APICULTORI...  
poza


Calendar apicol - LUNA MAI

Apidiagnoza

A cincea lună calendaristică "florar" se caracterizează printru-un climat schimbător, dar şi prin creşterea temperaturii care trezeşte la viaţă întreaga natură ce apare decorată în zeci de culori.

Pe seama albinelor tinere crescute în lunile martie, aprilie şi începutul lunii mai, familiile de albine s-au dezvoltat şi dispun de întregul potenţial productiv pentru valorificarea culesurilor din această perioadă.

În luna mai, la începutul ei sau ceva mai târziu, în toată ţara înfloresc pădurile şi plantaţiile de salcâmi care asigură familiilor de albine un bun cules de nectar şi ca urmare realizarea unor importante producţii de miere marfă de cea mai bună calitate.

Spre sfârşitul lunii, în a treia decadă, şi în cele două luni următoare, la un moment dat dezvoltarea familiilor de albine se apropie foarte mult de punctul de dezvoltare maxim şi uneori chiar atinge apogeul, după primul mare cules al anului, cel de salcâm; unele din ele, dacă nu se iau măsuri de prevenire, intră chiar şi în frigurile roitului.

Principalele munci efectuate de albine: creşterea puietului, secreţia de ceară şi clădirea fagurilor, culesul de nectar şi polen, prelucrarea nectarului, depozitarea mierii şi păsturii se petrec simultan şi cu intensitate parcă mereu sporită.

De această realitate se poate convinge oricine - chiar fără a fi apicultor - privind acel permanent du-te-vino de la urdinişul stupului într-o zi caldă şi senină.

În majoritatea zonelor intensitatea creşterii de puiet atinge nivelul maxim.

Fireşte că şi matca depune ouă cu viteză accelerată.

Mătcile prolifice depun peste 2.000 ouă în timp de 24 de ore.

Capacitatea mătcii de a depune ouă trebuie să fie secondată de capacitatea albinelor de a creşte un număr atât de mare de ouă.

Matca tânără, de bună calitate poate ajunge la asemenea performanţe, dar o matcă îmbătrânită, cu defecte (aripi sau picioare rupte) nu poate asigura dezvoltarea necesară acestei perioade.

De aceea în familiile cu mătci de acest fel se pot observa botei de salvare sau de schimbare liniştită.

Odată depuse ouăle, albinele tinere (doici) vor trece la creşterea puietului, prin depunerea lângă ouă a unei mici cantităţi de lăptişor de matcă amestecată cu miere.

Pe zi ce trece această cantitate va fi din ce în ce mai mare, proporţia între elementele care constituie hrana larvei fiind schimbată aproape în fiecare zi.

O hrană de bună calitate, cu un aport mare de proteine va fi garanţia unei generaţii de puiet de bună calitate şi în final asigură albine rezistente la uzura specifică creşterii puietului şi culesurilor de nectar.

Pe lângă hrana necesară, asigurarea temperaturii în cuib rămâne un factor important de care depinde creşterea unor generaţii de albine de bună calitate.

Deschizând stupul, scoţând şi privind o ramă mişcările albinelor pot părea haotice şi de neexplicat pentru un necunoscător.

Dar un apicultor ştie că în acel superorganism care este familia de albine totul este programat conform unei legi de fier ce defineşte acel determinism care guvernează comportamentul individual respectiv biologia şi fiziologia fiecărei albine, a mătcii, a trântorilor şi totodată a întregii colectivităţi.

Este de fapt vorba despre o minunată coeziune a unităţii biologice care se comportă ca un organism viu, eficient ca structură funcţională, atingând randamente de productivitate pe care inteligenţa managerială a omului nu a reuşit să o proiecteze, să o articuleze şi mai ales să o facă să funcţioneze într-o structură vie.

Am conturat acest tablou pe care poate unii îl vor considera pe nedrept idilic întrebându-se: la ce serveşte imaginea evocată mai înainte?

Ei bine, ideea de la care am pornit vizează acum tocmai locul şi rolul apicultorului în fenomenul apicol complex care este relaţia om-albină-natură.

Locul apicultorului în această lună este în stupină, rolul lui este ca prin tot ceea ce face corect şi la timp să asigure desfăşurarea nestânjenită a tuturor activităţilor din stupi, ba chiar - mai mult să amplifice şi să accelereze ritmul desfăşurărilor din stup.

Numai astfel finalul anunţat şi aşteptat: miere multă şi de calitate se va înfăptui.

Deci, care sunt

Acţiunile specifice

- În stupină

- Având în vedere că în luna mai apare culesul principal la salcâm unde familiile trebuie să ajungă la o dezvoltare maximă este necesar ca în stupină să se acorde o mare atenţie lucrărilor de stimulare a dezvoltării acestora.

Începutul lunii mai trebuie să găsească familiile de albine în plină dezvoltare.

Lărgirea cuibului este o acţiune care se desfăşoară periodic la câteva zile.

Lărgirea periodică a cuibului la început cu faguri crescuţi, buni pentru ouat este o operaţiune care a fost declanşată poate chiar din luna martie.

Oricum, în aprilie a fost pe agenda de lucru ca urgenţa nr.1.

Asigurarea spaţiului de ouat se face prin spargerea cuibului adică introducerea periodică a ramelor în mijlocul ramelor cu puiet. Pe măsură ce aceste rame sunt umplute cu ouă se vor introduce alte rame.

De preferinţă ramele trebuie să fie de culoare mai închisă, din care au mai eclozionat şi alte generaţii de puiet.

Dacă iniţial lărgirea s-a făcut lateral sau bilateral faţă de centrul cuibului de acum se sparge cuibul, la mijloc, cu unul sau doi faguri introduşi separat între două rame cu puiet.

Acolo unde puterea familiilor permite şi în funcţie de evoluţia culesului de nectar şi polen se pot introduce rame cu faguri artificiali la clădit, tot prin spargerea cuibului sau lateral de cuib.

Fagurii artificiali utilizaţi la lărgirea cuibului se recomandă a fi daţi la crescut o dată cu înflorirea pomilor fructiferi (de obicei la data înfloririi cireşului).

Nu este indicat a se introduce mai multe rame o dată.

- Familiile slabe care, aşa cum am mai spus-o, sunt un balast pentru stupină pot fi ajutate cu faguri cu puiet căpăcit, gata de eclozionare ridicaţi din familiile foarte puternice sau puternice.
Prin aceasta se previne la familiile donatoare intrarea în frigurile roitului.
De asemenea familiile slabe se pot unifica.

- Este important să utilizăm la nivel optim potenţialul natural al albinelor de secreţie a cerii - potenţial puternic manifestat în această lună - pentru a asigura zestrea de faguri ai stupinei.
Înlocuirea anuală a 2/3 sau chiar 1/2 din totalul fagurilor este o manieră de lucru foarte bună prin care se evită perpetuarea unor agenţi patogeni.
Folosirea ramelor clăditoare pe lângă că aduce un plus de ceară ajută la combaterea parazitului Varroa jobsconi prin recoltarea fagurilor din aceste rame, cu puiet de trântor căpăcit.

- Echiparea cu magazine de recoltă a stupilor verticali cu magazin sau cu corpuri a stupilor multietajaţi este o operaţiune pregătitoare înainte de cules repetată dacă este nevoie în timpul culesului.
La stupii orizontali se adaugă fagurii de strânsură sau, dacă există, magazinul, în toate cazurile fagurii destinaţi prelucrării nectarului şi depozitării mierii vor fi deschişi la culoare pentru a nu altera culoarea produsului.

- Pregătirea şi derularea acţiunilor de stupărit pastoral vizează cu precădere marele cules de la salcâm.

Operaţiunile pregătitoare au fost descrise în calendarul pe aprilie.

Ar mai fi de amintit că imediat după identificarea vetrei temporare, transportul stupilor şi răspândirea lor pe noul amplasament se va proceda la anunţarea primăriei din localitatea pe raza cărora se află stupina sau stupinele.

Numai astfel, luate în evidenţă, familiile vor putea fi protejate în cazul aplicării unor tratamente fitosanitare cu substanţe toxice pentru albine.

Numai astfel eventualele pierderi consecutiv nerespectării normelor de combatere a dăunătorilor din agricultură sau silvicultură vor putea fi revendicate în faţa organelor abilitate să vegheze la respectarea prevederilor care reglementează activitatea de stupărit pastoral.

Pentru stimularea pontei, cât şi clădirea ramelor se vor face hrăniri stimulative cu sirop de zahăr în proporţie de zahăr:apă -1:1.

În nici un caz în sirop nu se va introduce streptomicină sau alte antibiotice.

Orice fel de hrăniri a familiilor de albine vor fi sistate cu cel puţin 10 zile înainte de declanşarea culesului.

În cursul acestei luni, în masivele de salcâm din sudul ţării (aşa-numitul salcâm 1) se produce înfloritul.

Este unul dintre cele mai importante momente ale anului apicol.

Dintre stupii răspândiţi pe vatră - cu 1-2 zile înainte de declanşarea înfloritului - se alege unul de putere medie şi se aşează pe cântarul de control.

Acesta va indica prin diferenţele zilnice de greutate cât nectar aduc albinele în stup, mersul culesului care, ca orice fenomen natural are un început, un maxim, un declin şi un sfârşit.

Mulţi apicultori practică pastoralul la salcâm 1, 2 şi chiar 3 ceea ce conferă şanse sporite de realizarea unor producţii mari de miere superioară.

Desigur deplasarea succesivă a stupilor la masivele care înfloresc decalat în timp trebuie bine pregătita, respectând întocmai tot ce s-a făcut la deplasarea iniţială (salcâm 1).

Pentru prevenirea intoxicării albinelor primăriile trebuie anunţate asupra locurilor unde sunt amplasate stupinele, în vederea respectării prevederilor legale privind protecţia albinelor.

- Intensificarea ventilaţiei cuibului în timpul culesului de salcâm şi imediat după acest cules;

- Începerea creşterii primei serii de mătci pentru formarea roiurilor, înlocuirea mătcilor necorespunzătoare din stupină sau vânzare şi totodată începerea producerii lăptişorului de matcă, pentru apicultorii interesaţi de valorificarea acestui produs;

- Recoltarea fagurilor, extracţia, condiţionarea şi depozitarea mierii.

Sunt acţiuni care trebuie să se desfăşoare în condiţii de igienă perfectă, în cazul în care culesul este intens se vor recolta succesiv doar acei faguri cu miere ce a fost căpăcită pe cel puţin 1/3 din suprafaţa ramei.

Descăpăcirea şi centrifugarea fagurilor, strecurarea, spumuirea şi depozitarea mierii se vor face în spaţii (camere) curate având grijă să nu depreciem calitatea produsului.

Vasele şi uneltele cu care se lucrează (corpuri de stupi, cuţite sau furculiţe de descăpăcit, tăvi, site, centrifuga, bidoanele, alte vase vor fi atent curăţate şi dezinfectate înainte de utilizare şi bine spălate după fiecare acţiune).

Depozitarea mierii până la vânzarea ei se va face în camere curate şi uscate.

- Asigurarea rezervelor de polen prin folosirea colectoarelor de polen.

- Acţiuni sanitar-veterinare. În mai se pot manifesta unele boli ale albinelor.

De aceea supravegherea stării de sănătate este la ordinea zilei.

În cazul familiilor bolnave se aplică tratamentul pentru combaterea nosemozei, puietului văros şi a locei europene şi americane sau a celorlalte boli constatate.

Trebuie reţinut că albinele bolnave nu aduc profit în stupină ci din contră produc pierderi iar măsurile de prevenire a bolilor se cer înfăptuite acum ca şi pe tot parcursul sezonului activ conform zicalei: "este mai uşor şi mai ieftin să previi decât să combaţi".

- În atelierul stupinei

- Dezinfecţia localului.
- Uscarea polenului.
- Însamânţările de plante melifere.
- Întreţinerea semănăturilor.
- Prevenirea intoxicaţiilor.

Organizatorice

- Pregătirea vetrelor la masivele melifere.
- Organizarea transporturilor la masive melifere şi polenizarea culturilor.
- Procurarea de bidoane/butoaie necesare conservării şi livrării mierii.

Speciile nectaro-polenifere care înfloresc în luna mai:

În mai înfloresc sau continuă să înflorească speciile melifere (în ordine alfabetică):
Arţar tătărăsc (Acer tataricum)***,
Bănuţei (Bellis perennis)*,
Brad (Abies alba)"*,
Caprifoi (Lonicera tatarica)*,
Castan (Aesculus hippocastanum)**,
Catalpa (Catalpa bignonioides)*,
Cătina albă (Mippophae rhamnoides)**,
Cireş (Cerasum avium)**,
Drăcilă (Berberis vulgaris)*,
Facelia (Phacelia tanacetifolia)***,
Frasin (Fraxinus excelsior)*,
Gutui (Cydonia oblonga)**,
Jaleş de câmp (Salvia nemorosa)*,
Jugastru (Acer campestre)***,
Lucerna (Medicago saliva)**,
Mac de câmp (Papaver dubium)*,
Mac roşu (Papaver rhoeas)**,
Măr (Malus domestica)**,
Mesteacăn (Betula alba)*,
Mierea ursului (Pulmonaria officinalis)*,
Mojdrean (Fraxinus ormus)**,
Molid (Picea excelsa)***,
Muştar de câmp (Sinapis arvensis)**,
Paltin de câmp (Acer platanoides)**,
Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)**,
Păducel (Crataegus monogyna)**,
Păpădie (Taraxacum officinalis)**,
Păr (Pinus sativa)**,
Pin (Pinus sp.)**,
Rapită de toamnă (Brassica napus var oleifera)***,
Rapită de primăvară (Brassica râpa var oleifera)***,
Rapită sălbatică (Brassica râpa)**,
SALCÂM (Robinia pseudacacia)****,
Salcâm mic (Amfora fruticosa)**,
Salvia de câmp (Salvia protensis)**,
Sânger (Cornus sanguinea)**,
Trifoi alb (Trifolium repens)***,
Vişin (Cerasus vulgaris)**,
Viţa de vie (Vitis vinifera)***.

După denumirea populară (comuna) şi cea ştiinţifică am indicat ponderea (importanţa) apicolă prin asterisc astfel:
**** (4 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă foate mare,
*** (3 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă mare,
** (două) = pondere apicolă mijlocie şi în sfârşit
* (un asterisc) = pondere apicolă mică.

Nu uitaţi !

- Dacă în primele două decade ale lunii, obiectivul principal îl constituie întărirea continuă a familiilor de albine şi folosirea culesului de la salcâm, în ultima decadă se va da o deosebită atenţie menţinerii puterii familiilor, prevenirii roirii naturale şi preîntâmpinării ieşirii roilor.

Fărâmiţarea excesivă prin roire naturală sau artificială slăbeşte familiile.

- Nu degeaba denumirea populară a lunii mai este Florar.

În această lună o abundenţă floristică de interes melifer oferă albinelor culesuri de nectar, polen, mană şi propolis.

Cum salcâmul este specia cea mai importantă, doresc tuturor stuparilor ca stupii lor să fie în masivele de salcâm cu flori multe, bogate în nectar iar vremea să fie caldă şi însorită adică favorabilă culesului.SUS   
google.ro google.ro youtube.com gmail yahoomail facebook.com