APIARDEAL = APICULTURĂ, ALBINE, CEARĂ, MIERE, PROPOLIS, RAME, STUPI, FAGURI, APICULTORI...  
poza


Calendar apicol - LUNA IUNIE

Apidiagnoza

Familiile de albine se află acum, în luna solstiţiului de vară - cireşar, în apogeul sau aproape de apogeul puterii lor, ceea ce înseamnă că stupii sunt puternici datorită numărului mare de albine care îi populează.

Activitatea de depunere a ouălor de către matcă atinge sau ar trebui să atingă viteza şi intensitatea maximă.

Flora spontană şi cultivată oferă culesuri abundente de nectar şi polen bineînţeles dacă speciile respective vegetează în perimetrul razei economice de zbor (circa 3,5 km) a albinelor cercetase şi culegătoare.

Regăsirea unor plante cu importanţă meliferă mare şi foarte mare pe suprafaţa de aproximativ 3,8 ha cât cuprinde un cerc cu raza de 3-3,5 km care are în centrul său stupina este un caz fericit în care amplasarea vetrei corespunde cerinţelor acestui optim economic despre care am mai vorbit.

Se înţelege de la sine că şi condiţiile meteorologice trebuie să fie favorabile adică timp călduros, cu cer senin, atmosferă fără vânturi puternice.

În cazul în care în familii există un mare număr de albine doici tinere, cuibul este blocat astfel că se restrâng treptat fagurii cu suprafeţe cu celule cu puiet necăpăcit, spaţiul din stup devine insuficient, încetează brusc un cules de nectar se pot declanşa frigurile roitului.

Roirea trebuie privită şi ca un determinism biologie obiectiv, ca o tendinţă firească a familiilor de albine de perpetuare a speciei.

Fenomenul roirii este favorizat sau declanşat de: înghesuială, ventilaţie îngreunată a cuibului, lipsa de spaţiu pentru clădirea fagurilor şi depozitarea nectarului prin blocarea fagurilor noi clădiţi cu provizii, având ca urmare frânarea sau chiar întreruperea ouatului mătcii (restrângerea ouatului mătcilor din lipsă de spaţiu) ceea ce determină aglomerarea în cuib a albinelor tinere, lipsa activităţii la aceste albine tinere care, nemaiavând larve de hrănit îngurgitează lăptişorul de matcă ceea ce cauzează dezechilibru hormonal şi apariţia frigurilor roitului, expunerea familiilor în plin soare ceea ce conduce la o căldură excesivă în cuib - dezechilibrul biologic şi termic cauzat de lipsa tot mai accentuată a resurselor nectarifere-, timpul nefavorabil zborului albinelor, apariţia primelor botci naturale, amplasarea stupinei în plin soare sau caracterul de familie roitoare, comportament ce se poate manifesta repetat la acelaşi stup cu albine, şi alţi factori.

În zona de şes din sudul ţării, începe culesul la floarea-soarelui şi tei, iar în zona de deal şi munte înfloresc salcâmul, fâneţele şi zmeura.

Teiul, coriandrul şi floarea-soarelui din zona sudică de câmpie sunt principalele plante de interes apicol care înfloresc în această perioadă.

Rezultă că valorificarea acestor culesuri conferă un grad sporit de siguranţă atingerii optimului economic la stupinele transportate în perimetrele în care există aceste specii.

După descrierea acestei panorame de manifestări să vedem care sunt:

Acţiunile specifice

- În stupină

De la început trebuie precizat că este necesar ca stuparul să aibă o conduită conformă cu manifestările biologice, fiziologice şi de comportament ale albinelor în corelaţie cu starea timpului şi a fazelor de înflorire a plantelor nectaro-polenifere.

Aceasta înseamnă:

1. În condiţii de cules asigurarea spaţiului pentru prelucrarea nectarului şi depozitarea mierii.În timpul cercetării cuiburilor, familiile se aprovizionează cu faguri clădiţi şi artificiali.
Fagurii cu miere, în afară de cei cu puiet, se trec la extractor (atunci când nu există altă posibilitate pentru crearea de spaţii suficiente pentru prelucrarea nectarului şi depozitarea mierii proaspete).
Experienţa a dovedit cu prisosinţă că una dintre metodele de bază pentru creşterea randamentului culesului cu 40 până la 50% constă în introducerea în stupi la timpul oportun a fagurilor suplimentari sau a corpurilor cu faguri de strânsură.
Ca o regulă generală în timpul culesurilor abundente controlul stupilor se reduce la minimum pentru a nu deranja inutil albinele.
Mersul culesului se urmăreşte zilnic prin diferenţele de greutate înregistrate la cântarul de control.

2. Pentru a evita roirea naturală necontrolată există mai multe procedee de roire artificială descrise în toate cărţile şi revistele de apicultură.
Una dintre ele numită roire artificială prin divizare constă în transvazarea într-un stup gol a 4 faguri bine populaţi cu albine şi puiet ridicaţi dintr-o familie puternică având cel puţin 9-10 faguri cu puiet şi 16-18 intervale cu albine.
Practic se procedează la despărţirea familiei în două jumătăţi.
Albinele bătrâne se vor întoarce la stupul de bază iar în stupul în care se formează noua familie se va introduce o matcă fecundată sau o botcă gata de eclozionare.

3. În această lună este în plină desfăşurare creşterea mătcilor în pepiniere specializate conform unui flux tehnologic riguros sau în stupinele apicultorilor care ştiu să crească mătci după o metodă gospodărească sau în mod profesional.
Principalele criterii de selecţie urmărite în creşterea mătcilor sunt:
- instinctul de acumulare (relativ la cantitatea de miere şi păstură din faguri);
- prolificitate mare (numărul de ouă depuse în 24 de ore);
- cantitatea şi aspectul puietului;
- rezistenţa sporită la iernare;
- dezvoltare accelerată devreme în primăvară;
- rezistenţa a boli;
- blândeţe (comportament liniştit pe faguri);
- tendinţă scăzută la roire;
- clădirea fagurilor;

Dacă unele mătci prezintă defecte (epuizare, defecte fizice, prolificitate necorespunzătoare deşi nu sunt vârstnice), se recurge la înlocuirea lor pe loc sau în viitorul cât mai apropiat cu mătci de la rezerva stupinei sau achiziţionate anume în acest scop.
Această lucrare este hotărâtoare pentru dezvoltarea şi productivitatea ulterioară a familiilor de albine respective şi în primul rând pentru performanţele productive din anul următor.
Mătcile de calitate vor asigura în stupină familii de albine cu capacităţi productive deosebite ceea ce ridică gradul de favorabilitate îndeplinirii optimului economic adică realizarea acelor producţii care stau la baza profitului exploataţiei apicole.
În această perioadă se pot forma nuclee pentru mătcile de rezervă necesare în sezon, având de o parte şi de alta câte un fagure cu provizii.
Un mijloc eficient pentru dezvoltarea nucleelor constă în transportarea lor pe o altă vatră la extremitatea aceleiaşi localităţi sau în altă localitate (în afara razei economice de zbor a albinelor din stupină).

4. În timpul recoltării fagurilor şi extracţiei mierii respectarea condiţiilor igienico-sanitare este obligatorie.
Ceea ce trebuie însă subliniat este că maniera de lucru rămâne aceeaşi la fiecare recoltare şi extracţie a mierii, atâtea câte vor fi pe parcursul sezonului activ.

5. Pe toată durata culesurilor se asigură o bogată ventilaţie a cuiburilor.
Altfel un mare număr de albine, care ar putea participa direct sau indirect la adunarea şi transformarea nectarului în miere, rămân pe la urdinişuri ca să asigure aerisirea cuiburilor.
Pentru aceasta urdinişurile se ţin larg deschise, iar pe timpul căldurilor mari ventilaţia se asigură prin folosirea orificiilor din podişoare sau a scândurelelor de podişor prevăzute cu ţesătură de sârmă.
În zilele caniculare, dacă stupina nu este aşezată într-o zonă umbrită, se asigură pe cât este posibil umbrirea individuală a stupilor.

6. Bolile albinelor, diagnosticul şi tratamentul în vederea combaterii lor.
După fiecare recoltare a mierii se poate efectua un tratament cu Varachet conform indicaţiilor din prospect.
Alte boli care pot apărea în această lună, cum se diagnostichează şi tratează aceste boli (ascosferoză-puietul văros; aspergiloza-puietul pietrificat ş.a.) există indicaţii în prospectele medicamentelor specifice: Micocidin, Codratin sau Locamicin.
Un roi aflat în zbor" poate fi oprit nu numai stropindu-l cu apă ci mai bine cu o rază de lumină captată de la soare cu ajutorul unei oglinzi.
Proiectând pe roi acest spot luminos albinele pierd simţul orientării şi, asemenea unui avion în derivă, aterizează forţat pe sol sau pe cel mai apropiat suport.
Un roi strâns în ghem agăţat de o creangă, de o streaşină, sau de o grindă a unei construcţii îşi păstrează căldura şi integritatea în nopţile reci şi chiar ploioase.
Matca ieşită din botcă trebuie atent verificată înainte de a fi folosită.
Se vor observa în amănunt: antenele, ultimul segment al abdomenului, aspectul exterior în general şi dezvoltarea fizică.
Aceste date sunt luate ca bază de acceptare sau rebutare.

- În atelierul stupinei

- condiţionarea mierii;
- tratarea fagurilor din depozit contra găselniţei;
- executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor de plante melifere sau furajero-melifere;
- recoltarea polenului de porumb.

Organizatorice

- pregătirea vetrelor de stupină la masivele melifere;
- asigurarea la timp a stupinelor cu mijloace de transport;
- procurarea de material lemnos necesar reparaţiilor şi confecţionării de stupi, rame, adăposturi demontabile pentru stupărit pastoral şi alte accesorii;
- asigurarea braţelor suplimentare de muncă pentru lucrări în stupină şi transporturi;
- livrarea mierii.

Speciile nectaro-polenifere care înfloresc în luna iunie:

Abundenţa floristică caracterizează această lună în care începe sau continuă înflorirea următoarelor specii (în ordine alfabetică):
Albăstriţa (Centaurea cyanus)*,
Bănuţei (Bellis perennis)*,
Brad (Albies alba)***,
Busuioc lânos (Stachys lanata)**,
Caprifoi (Lonicera tatarica)*,
Castan (Aesculus hippocastanum)**,
Catalpa (Catalpa bignoides)*,
Căpşun (Fragaria moschata)*,
Cătina albă (Hippophae rhamnoides)**,
Ceapă seminceri (Allium cepa)**,
Coriandru (Coriandrum sativum)***,
Dovleac (Cucurbita pepo)**,
Drăcilă (Berberis vulgaris)*,
Facelia (Phacelia tanacetifolia)***,
Floarea-soarelui (Helianthus annuus)****,
Glădiţă (Glenitschia triacanthos)**,
Gutui (Cydonia oblonga)**,
Haina miresei (Polygonum baldschuanicum)*,
Hrişcă (Polygonum fagopyrum)**,
Hurmuz alb (Symphoricarpus albuş)**,
Iarba şarpelui (Echium vulgare)**,
Jaleş de câmp (Salvia nemorosa)*,
Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)**,
Limba mielului (Borago officinalis)*,
Lucerna (Medicago sativa)**,
Mac oriental (Papaver orientale)*,
Mac roşu (Papaver rhoeas)**,
Muştar alb (Sinapis alba)***,
Muştar de câmp (Sinapis arvensis)**,
Păducel (Crataegus monogymna)**,
Pălămida (Cirsium arvense)**,
Păpădie (Ţaraxscum officinale)**,
Pepene galben (Cucumis mello)**,
Pepene verde (Citrullus vulgaris)**,
Pin (Pinnus sp.)**,
Răpită de primăvară (Brassica râpa var oleifera)***,
Rapiţa sălbatică (Brassica rapa) **,
Ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum)*,
Roiniţă (Melissa officinalis)**,
Salcâm (Robinia pseudoacacia)***,
Salcâm roz (Robinia neomexicana)***,
Salcâm mic (Amorpha fruticosa)**,
Salvia de câmp (Salvia pratensis)**,
Sălcioara mirositoare (Eleaagnus angustifolia)*,
Sânger (Cornus sanguinea)**,
Soc (Sambucus nigra)*,
Sparceta (Qnobrychis vicifolia)*,
Talpa gâştei (Leonorus cardiaca)**,
Teiul argintiu (Tilia argentea)****,
Tei cu frunza mică (Tilia cordata)***,
Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)***,
Trifoi roşu (Trifolium pratense)**,
Viţa de vie (Vitis vinifera)***,
Zămoşiţă (Hibiscus syriacus)*,
Zmeur (Rubus idaeus)****.

După denumirea populară (comuna) şi cea ştiinţifică am indicat ponderea (importanţa) apicolă prin asterisc astfel:
**** (4 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă foate mare,
*** (3 asteriscuri) înseamnă pondere apicolă mare,
** (două) = pondere apicolă mijlocie şi în sfârşit
* (un asterisc) = pondere apicolă mică.

Nu uitaţi !

-Un mijloc de bază pentru întărirea familiilor de albine îl constituie folosirea familiilor ajutătoare.
Acum este cea mai favorabilă perioadă pentru formarea familiilor ajutătoare, fără ca prin aceasta să pericliteze folosirea culesurilor următoare.
Prin unirea în toamnă a familiilor ajutătoare cu familii de bază din care au fost formate, se măreşte cu 50% puterea familiilor şi se previne totodată roirea naturală.SUS   
google.ro google.ro youtube.com gmail yahoomail facebook.com